Blog

5 Comments

Chó Becgie Đức (German shepherd)

Chó Becgie ở Việt Nam là tên gọi của chó chăn cừu Đức German shepherd (có Becgie Đức và Becgie Bỉ – Malinois). Chó chăn cừu Đức được xếp …
7 Comments

Huấn luyện chó bảo vệ chủ

Huấn luyện chó bảo vệ chủ là việc rất nên làm nếu bạn đang sở hữu một chú chó thuộc dòng chó bảo vệ – tấn công. Huấn luyện …