khoa huan luyen cho nang cao Archive

10 Comments

Khóa huấn luyện chó nghiệp vụ

Khóa huấn luyện chó nghiệp vụ (hay huấn luyện chó nâng cao) tại trường huấn luyện chó Sài Gòn 125 nhằm mục đích huấn luyện chú chó của bạn …