Nếu bạn có chó con thuần chủng cần bán. Hãy Click vào dịch vụ MUA CHÓ của trường nhé!

Nếu bạn cần mua chó con thuần chủng các loại giống, hãy click vào dịch vụ BÁN CHÓ của trường nhé!