Chào mừng thành viên mới tại trường huấn luyện chó sài gòn 125