Biệt đội chân ngắn tại trường huấn luyện chó Sài Gòn 125